دکوراسیون داخلی

کابینت

انواع کابینت آشپزخانه کابینت مدولار کابینت ها به صورت مدولار ساخته میشود و در کنارهم به ترتیب قرار میگیرند.طوری که سطح کار یا پیشخوان یکپارچه ای را به وجد می آورد…

تعمیرات کابینت

تعمیرات کابینت شامل تعویض ریل کشوها و گاهی تعویض درب ها،تعویض و تعمیر جک،تعویض صفحه کورین و گاهی تعمیر صفحه کورین،تعویض زیر سینکی پوسیده و…

کمددیواری

کمدها باکس های بزرگی هستند که مقداری از آن ها طبقه بندی میشود و مقداری از آن فضای را آویز میگذارند تا لباس ها آویزان شود.و…